Skip to main content
Please wait...

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rendah

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL

 1. Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Sivil.
 2. Meluluskan semua deraf/perintah bersih bagi kes-kes Mahkamah Majistret.
 3. Meluluskan semua deraf/penghakiman bersih bagi kes-kes Mahkamah Majistret.
 4. Meluluskan semua kes Writ Distress dan Saman Penghutang Penghakiman dan Writ Pelaksanaan bagi Mahkamah Majistret.
 5. Meluluskan pendaftaran kes-kes Mahkamah Majistret Sivil yang baru.
 6. Mendengar kes untuk Pengurusan Kes Kali pertama bagi Mahkamah Majistret Sivil

 

 UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH

 1. Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Jenayah.
 2. Mengeluarkan Waran Menahan, Waran Geledah dan lain-lain permohonan pihak berkuasa dan menandatangani Waran Tangkap, Perintah, Perintah untuk mengemukaka, Saman, buku daftar  dan lain-lain yang berkaitan termasuklah urusan jaminan bagi kes-kes tangkap.
 3. Menandatangani dan meluluskan sapina untuk kehadiran saksi ke Mahkamah untuk perbicaraan.
 4. Menguruskan Jadual Bertugas Majistret Seremban bagi urusan reman di bawah Sek.117 Kanun Acara Jenayah dan permohonan lain.
 5. Menguruskan penyediaan statistik-statistik Mahkamah Majistret Jenayah.