Skip to main content
Please wait...

Bahagian Pusat Tanggungjawab Negeri Sembilan

UNIT PERKHIDMATAN / PENTADBIRAN

 1. Menguruskan semua urusan perkhidmatan pegawai dan kakitangan daripada pelantikan sehingga persaraan.
 2. Menguruskan cuti dan buku rekod perkhidmatan pegawai dan kakitangan Mahkamah Negeri Sembilan.
 3. Menguruskan latihan/kursus dan Peperiksaan Perkhidmatan Jabatan.
 4. Urusetia disiplin dan tatatertib semua kumpulan.
 5. Urusan kenderaan jabatan.
 6. Pengurusan mesyuarat.
 7. Menguruskan tempahan cop, signage dan tempahan makan.
 8. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.

 

UNIT KEWANGAN

 1. Mengawal selia kewangan Mahkamah Negeri Sembilan bagi urusan gaji, akaun hasil dan penerimaan bayaran di kaunter.
 2. Mengawal selia kerja-kerja perakaunan di 7 pusat kos Mahkamah Negeri Sembilan.
 3. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

 

UNIT PEROLEHAN DAN ASET

 1. Bertanggungjawab bagi urusan kontrak perolehan, kawalan keselamatan, perkhidmatan pembersihan dan toner/kertas bagi seluruh Mahkamah Negeri Sembilan.
 2. Urusan pendaftaran, penilaian semula dan pelupusan aset.
 3. Pengurusan stor pusat.
 4. Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.