Skip to main content
Please wait...

Piagam Pelanggan

Mobile Application

Mobile Application

Mengendalikan dan melupuskan kes dengan adil mengikut undang-undang dalam jangka masa yang ditetapkan dengan mengambil kira kerjasama semua pihak yang terlibat

Memberi perkhidmatan kaunter dan lain-lain perkhidmatan dengan mesra, amanah dan efisien