VISI, MISI DAN OBJEKTIF

MISI JABATAN

“ Mempastikan Pentadbiran Keadilan Terpelihara, Cekap Dan Berkesan

Berlandaskan Undang-Undang”

 

OBJEKTIF JABATAN

*  Mempastikan khidmat sokongan perundangan adalah cekap dan berkesan untuk membolehkan badan kehakiman menyelsaikan kes dengan lancar dan licin.

*  Mempastikan badan kehakiman mempunyai sumber manusia, kewangan, kemudahan fizikal, peralatan-peralatan dan perkhidmatan teknologi maklumat yang mencukupi serta sesuai untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya.

 

SLOGAN Q

“ BERKHIDMAT UNTUK KEADILAN ”

“ WORKING FOR JUSTICE “

 

 

Total visitors to the Portal : 80,786
Last updated : 16 September 2017