Perundangan

PERUNDANGAN

Prison (Amendment) Act 2014

Prevention Of Crime (Amendment And Extension 2014)

Dangerous Drugs (Amendment) (Act 2014)

Pensions Adjustment (Amendment) Act 2013

Road Transport (Amendment) Act 2012

Penal Code (Amendment) Act 2012

Criminal Procedure Code (Amendment) (No 2) Act 2012 - Act A1431

Evidence (Amendment) (No 2) Act 2012 - Act A1432/2012

Kenyataan Akhbar-Pindaan Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Untuk Komen

D.R.22/12- Rang Undang-Undang Profession Undang-Undang (Pindaan) 2012

D.R.23/12-Rang Undang-Undang Mesin cetak Dan Penerbitan (Pindaan) 2012

Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK)

PU(A) 100/12-Kaedah-Kaedah Motosikal (Topi Keledar)(Pindaan) 2012

D.R.15/12-Rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan(Langkah-Langkah Khas) 2012

Akta Kehadiran Wajib 1954 (Akta 461)

Garis Panduan Pemfailan Dan Penyemakan Perintah Dan Penghakiman

Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012

Practice Direction 1/2012 - Admiralty And Maritime Claims

Penjelasan Kepada Kod 88 Di Dalam Arahan Amalan No 5/1988 Mengenai Siasatan Kematian

Kekeliruan Berhubung Catatan Maklumat Di Dalam Waran

Kes-kes Melibatkan Orang Tak Sempurna Akal Di bawah S.342 Kanun Prosidur Jenayah

Pekeliling Pendaftar Bil 1/2012 - Lanjutan Masa Untuk Serah Notis Kebankrapan

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1/2012 - Kes-kes Berprofil Tinggi

P.U.(A) 435/2011 - Peraturan-peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib)(Pindaan)2011

P.U.(B) 64/2012 - Tarikh Jualan pada harga jualan murah bagi 2012

Akta Keterangan (Pindaan) 2012

Akta Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2012

Ucapan KHN YAA Tan Sri Arifin Zakaria di perasmian Fast Track Rules KLRCA edisi ke 2 di Hotel Mandarin Oriental, KL pada 27.2.12

Review Of The National Land Code 1965-Consultation Paper

"Malaysia Court Backlog and Delay reduction Program"- World Bank Report

Siasatan Laman Blog Dan Forensik Komputer-Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia

Taklimat "Malaysia Court Backlog And Delay Reduction Program"-Tun Zaki Tun Azmi mantan KHN

Ucapan KHN di Majlis Pembukaan Tahun Perundangan 2012

Syariah based hire-purchase Act to be introduced-Star 13.2.2012

MACC to develop asset declaration system for judges-Star 13.2.2012

Federal Court can review Court of Appeal's decision

Akta Perihal Dagangan 2011

Akta Perihal Dagangan 2011

Akta Buang Negeri(Pemansuhan)2011

Akta Kediaman Terhad(Pemansuhan)2011

Landmark case on gender equality

Rang Undang-Undang DR 40/2011-pindaan Kanun Tatacara Jenayah

Rang Undang-Undang - DR41/2011 - pindaan Akta Keterangan

Jadual Program Latihan ILKAP 2012 update 12.1.2012

Opening of the Legal Year 2012update 10.1.2012

Arahan Amalan Bil 9 Tahun 2011 - Caj Untuk Rakaman Prosiding Di Mahkamah_update 3.1.2012

Rang Undang-Undang - DR41/2011

Arahan Amalan Bil. 7 Tahun 2011 - Kod Warna Ikatan Dokumen Bagi Kes Sivil Di Mahkamah Tinggi dan Rekod Rayuan Sivil Dari Mahkamah Rendah

Total visitors to the Portal : 80,789
Last updated : 16 September 2017